2018-03-13 00:46:36 "Криминологийн шинэ хандлага, Монгол улсад нэвтрүүлэх боломж" сэдэвт цуврал лекц болно.

Гүйцэтгэх захирал

Удирдах зөвлөл

Нэвтрэх

Санал хүсэлт