2019-01-16 04:25:17 Эссэ бичлэгийн уралдаанд ирүүлсэн бүтээлүүд

Нэвтрэх

Мэдээ, мэдээлэл

Монгол Улсад хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх асуудал

Монгол улсын компанийн гэмт хэргийн шалтгаан, нөхцөл
 • —Шилжилтийн үеийн эдийн засгийн хямрал, нийгмийн огцом өөрчлөлт ,
 • —Төрийн зохисгүй бодлого,
 • —Тохиромжгүй хариуцлагын механизм болон компанид хүлээлгэх шийтгэл сул байх,
 • —Гадаадын хөрөнгө оруулалт ихэссэн, мөн уул уурхайн салбар ихээр хөгжих болсон,
 • —Авилга, улс төрчдийн бохир үйл ажиллагаа,
 • —Компанийн ёс суртахууны хомсдол буюу компанийн нийгмийн хариуцлага байхгүй байх.

 • 2013-07-17
 • |
 • 0 сэтгэгдэл
 • |
 • 168 үзсэн тоо