2019-01-16 04:25:17 Эссэ бичлэгийн уралдаанд ирүүлсэн бүтээлүүд

Нэвтрэх

Мэдээ, мэдээлэл

ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ БА ДЭЛХИЙН ЭРҮҮГИЙН ЗАГВАР ХУУЛЬ

•Эрүүгийн эрх зүйн хөгжлийн орчин үеийн чиг хандлага, загварыг тодорхойлоход ТТУХНөхөрлөлийн (СНГ) орнуудын Эрүүгийн загвар хууль (1996) ялангуяа НҮБ болон харьцуулсан эрүүгийн эрх зүй судлалын олон улсын хүрээлэнгийн дэмжлэгтэйгээр  2007 онд гаргасан  Эрүүгийн загвар хуулиуд (2007) нь хөгжиж буй орнууд болон  постсоциалист орнуудын эрүүгийн хуулийн өөрчлөлтийн үзэл баримтлал, зарчим, үндэслэл, чиг хандлагыг тодорхойлоход чухал үүрэг гүйцэтгэж байгаа бөгөөд эрүүгийн эрх зүйн үндэслэлийг боловсронгуй болгох төдийгүй ялын бодлогыг оновчтой хэрэгжүүлэх явдлыг хангахад эдгээр загвар хуулиудийн ач холбогдол өнөө хэр өсөн нэмэгдсээр байна.
•Илтгэлийн сэдвийн хүрээнд өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэргийн зохицуулалтыг  улсын Эрүүгийн хуульд хэрхэн хуульчилж ирснийг харьцуулсан судлалын онол, арга зүй, уламжлалт болон орчин цагийн өнгөрсөн, одоо, ирээдүй гэсэн гурван цагт харьцуулж тэдгээрийн онцлог, уламжлал,  шинэчлэл, ирээдүйн чиг хандлагыг тодорхойлоход энэхүү илтгэлийн гол зорилго болно.

  • 2013-06-22
  • |
  • 0 сэтгэгдэл
  • |
  • 168 үзсэн тоо