2018-08-27 06:36:41 Монгол Улс дахь гэмт хэргийн цагаан ном-2017 хэлэлцүүлэг боллоо.

МОНГОЛЫН КРИМИНОЛОГИЧДЫН ХОЛБООНЫ УДИРДАХ

ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН МЯГМАР ОВОГТОЙ СҮХБААТАР

Нэвтрэх

Санал хүсэлт