2019-01-16 04:25:17 Эссэ бичлэгийн уралдаанд ирүүлсэн бүтээлүүд

МОНГОЛЫН КРИМИНОЛОГИЧДЫН ХОЛБООНЫ УДИРДАХ

 ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН ЦОЛМОН ОВОГТОЙ ЦЭЛМЭГ

Хууль зүйн ухааны доктор (Ph.D)

 

Төрсөн газар:

Сэлэнгэ аймаг,  Мандал сум

Боловсрол, мэргэжил:  

Дээд, эрх зүйч, доктор, профессор

Төгссөн сургууль, боловсролын зэрэг:

1980-1990 он Ерөнхий боловсролын дунд сургууль

1992-1996 он “Шихихутуг” ХЗДС /бакалавр/

1997-1999 он МУИС-ийн Хууль зүйн сургууль /магистр/ 

2004-2012 он МУИС-ийн Хууль зүйн сургууль /доктор/

2013.03.18 Дэд профессор

2017.09.27 "Их засаг" ОУИС-ийн профессор

Ажлын туршлага:

1996-1999 он Сэлэнгэ аймгийн Прокурорын газарт хяналтын прокурор

1999-2008 он “Шихихутуг” ХЗДС-д багш, ахлах багш

2010-2014 он Хууль Зүйн Үндэсний Хүрээлэнд сургалтын төвийн эрхлэгч

2014-2017 он Дүүргийн I шүүхэд шүүгч

2003-2014 он Монголын Өмгөөлөгчдийн холбооны өмгөөлөгч

2017 оны 08 дугаар сараас "Их засаг" ОУИС-ын Эрдэм шинжилгээ, инноваци эрхэлсэн проректор

Мэргэжлээрээ ажилласан хугацаа:

Хуульч мэргэжлээр 21 жил, үүнээс багшлах, эрдэм шинжилгээний ажилд 16 жил  ажиллаж байна.

Төр, засгийн болон бусад шагнал

2010 оны 12 сарын 08-нд Хөдөлмөрийн хүндэт медаль. / № 28579/

2004 оны 12 сарын 23-нд ХЗДХЯ-ны хүндэт жуух бичиг. № 673

2008 оны 03 сарын 22-нд Боловсролын тэргүүний ажилтан. №18864

2015 оны 07 сарын 10-нд Хууль зүйн тэргүүний ажилтан, цол тэмдэг

2017 оны 07 сарын 10-нд Алтангадас одон.

Докторын зэрэг хамгаалсан сэдэв: 

“Ойн тухай хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэргийн Эрүүгийн эрх зүйн болон Криминологийн асуудал”

Бүтээлийн жагсаалт:

Нэг. Гарын авлага, сурах бичиг

 1. Эрүүгийн эрх зүйн бодлого, тестийн хураангуй. /хамтарсан/ 2001 он.
 2. Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүйн практикум. 2002 он.
 3. Эрүүгийн эрх зүйн онол, практик. 2004 он.
 4. Криминологи сурах бичиг. 2005 он.
 5. Аж ахуйн эсрэг гэмт хэрэг /хамтарсан  бүтээл бөгөөд Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн захиалгаар бичсэн/ / 2006 он.
 6. Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэргийн зүйлчлэл. /Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн захиалгаар/  2007 он.
 7. Танхайрах гэмт хэрэг. /Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн захиалгаар/ 2007 он.
 8. Хүүхдийн үйлдсэн гэмт хэргийн мөн чанар, шалтгаан нөхцөл, ял шийтгэлийн байдал. /НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн захиалгаар хамтран бичсэн/ 2006 он.
 9. Хүний эрх, эрх чөлөө, нэр, төр, алдар хүндийн эсрэг гэмт хэрэг. /Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн захиалгаар/ 2008 он.
 10. Ойн тухай хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэрэг. 2010 он. /Байгаль орчны шинэчлэл төслийн (немо төсөл) захиалгаар хийсэн/
 11. Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэг мөрдөх аргачлал, эрх зүйн орчин. БОАЖЯ, УМБГ-с гаргасан хамтын бүтээл. 2011 он.
 12. Ойн тухай хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэргийн Эрүүгийн эрх зүйн болон криминологи шинж. 2012 он, докторын бүтээл.
 13. Авлига, албан тушаалын гэмт хэрэг. АНУ-ын Азийн сангийн санхүүжилтээр хэвлүүлсэн хамтын бүтээл. 2014 он.
 14. Эрх зүйн тохиолдол шинжлэх аргачлал. I,II дэвтэр. 2014, 2015 он.
 15. Эрүүгийн эрх зүйн сургалтын гарын авлага. ШЕЗ-с гаргасан хамтын бүтээл. 2015 он.

Хоёр. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, нийтлэлүүд

 1. Хохирогч судлалын тулгамдсан асуудлууд. “Шихихутуг” сэтгүүл 2004 он, дугаар 03.
 2. Хууль зүйн клиник сургалтын мөн чанар. “Шинэ толь”” 2002 он, дугаар 02.
 3. Хүний нэр төр, алдар хүндийн хамгаалалтыг боловсронгуй болгох асуудал. “Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүл. 2005 оны №03.
 4. Хууль бусаар ан агнах гэмт хэрэгтэй хийх тэмцэл. “Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүл. 2004 оны №02.
 5. Мөнгө угаах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх асуудал. “Шихихутуг” сэтгүүл 2004 он, дугаар 01.
 6. Ойн тухай хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэргийн нуугдмал шинж, хохирлын асуудал. “Эрх зүй” сэтгүүл. 2011 оны №01/20
 7. Гэмт хэрэгт холбогдсон хүүхдийн эрхийн тухай асуудал. “Шихихутуг” сэтгүүл 2005 он, дугаар 02.
 8. Ойн тухай хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөл, тэмцэх арга зам. “Монголын төр эрх зүй” сэтгүүл. 2011 оны №02 /64/
 9. Олонлог гэмт хэрэгт ял оногдуулах үндэслэл журам, тулгамдсан асуудлууд. “Шихихутуг” сэтгүүл 2008 он, дугаар 03.
 10. Борьба с нарушением лесного закондательства Монголии: особенности предупредительных мер. Вестник Бурятского государственного университета. 2011/02. С 264-269
 11. Ойн тухай хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэргийн зүйлчлэлийн асуудал. “Гэмт явдалтай тэмцэх” сэтгүүл. 2011 оны №04/38/
 12. Ашигт малтмал хайх, олборлох, ашиглах гэмт хэргийн Эрүүгийн эрх зүйн асуудал. “Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүл. 2012 он, №04
 13. Татвараас зайлсхийх гэмт хэргийн шийдвэрлэлтэнд тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх арга зам. “Гэмт явдалтай тэмцэх” сэтгүүл. 2012 оны №03
 14. Нуугдмал гэмт явдлаас урьдчилан сэргийлэх арга зам. “Шүүх эрх мэдэл” сэтгүүл. 2014 он. №04
 15. Тэнсэх институтын мөн чанар, шинэ Эрүүгийн хуулийн зохицуулалт, боловсронгуй болгох арга зам. “Гэмт явдалтай тэмцэх” сэтгүүл. 2017 оны №03.

Жич: Эдгээр албан ёсоор хэвлэгдсэн эрдэм шинжилгээний бүтээлүүдээс гадна хэвлэгдээгүй 20 гаруй бүтээл бий бөгөөд нийт бүтээлийг “Blogmn.net tselmeg_ts”  хаягаар орж харж болно.

Удирдаж хамгаалуулсан магистрантын тоо: - 12

Удирдаж байгаа докторантын тоо: - 1.   Г.Наранбаатар

Нэвтрэх

Санал хүсэлт