2019-01-16 04:25:17 Эссэ бичлэгийн уралдаанд ирүүлсэн бүтээлүүд
Нэвтрэх

Санал хүсэлт

Б.ГАЛБАДРАХ-Татварын ерөнхий газрын Татварын улсын ахлах байцаагч С.ТӨГСЖАРГАЛ-Татварын улсын байца...

 • 2014-04-15
 • |
 • 0 сэтгэгдэл

Өнөө үед  үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт явдал, түүний дотор мөнгө угаах гэмт хэрэ...

 • 2014-04-14
 • |
 • 0 сэтгэгдэл

Гэмт үйлдлийн үр дүнд үүссэн бүхий л өөрчлөлт болох мөр бүр гэмт хэрэг илрүүлэх, гэмт этгээд, холбог...

 • 2014-03-25
 • |
 • 0 сэтгэгдэл

Гэмт хэргийг мөрдөх шинжлэх ухааны өсөлт хөгжил болон түүнийг хууль зүйн систем хүлээн зөвшөөрөх нь...

 • 2014-03-20
 • |
 • 0 сэтгэгдэл

Хууль зүйн салбарын судлаачдын гаргасан тооцоогоор гэмт хэргийн илрүүлэлтэд ДНХ-ийн шинжилгээний арг...

 • 2014-03-06
 • |
 • 0 сэтгэгдэл