2018-10-22 09:15:50 Эссэ бичлэгийн уралдаан зарлагдлаа.
Нэвтрэх

Санал хүсэлт

Гэмт хэргийг мөрдөх шинжлэх ухааны өсөлт хөгжил болон түүнийг хууль зүйн систем хүлээн зөвшөөрөх нь...

 • 2014-03-20
 • |
 • 0 сэтгэгдэл

Хууль зүйн салбарын судлаачдын гаргасан тооцоогоор гэмт хэргийн илрүүлэлтэд ДНХ-ийн шинжилгээний арг...

 • 2014-03-06
 • |
 • 0 сэтгэгдэл

Исследования по психологическому сопровождению впервые осужденных в строгих условиях позволяют ...

 • 2014-03-01
 • |
 • 0 сэтгэгдэл

Обоюдное заимствование элементов законодательства России (СССР) и Восточно-Европейских государств, в...

 • 2014-03-01
 • |
 • 0 сэтгэгдэл

Хорих ял эдлүүлэх ажиллагаа нь  гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутай нь шүүхээр тогтоогдсон этгээдий...

 • 2014-03-01
 • |
 • 0 сэтгэгдэл
Нэвтрэх