2019-01-16 04:25:17 Эссэ бичлэгийн уралдаанд ирүүлсэн бүтээлүүд
Нэвтрэх

Санал хүсэлт

Жирийн иргэд шүүх гэхээр шүүгчид болон түүний туслах ажилтнууд ер нь шүүхэд хамааралтай бүхнийг ойлг...

 • 2014-06-13
 • |
 • 0 сэтгэгдэл

  Тус Холбооны Судалгааны баг нь Сонгинохайрхан дүүргийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлы...

 • 2014-05-21
 • |
 • 0 сэтгэгдэл

Нийслэлийн хүн амын ачааллыг дээрх суурин хүн амын тоон үзүүлэлтээр үзэж болох ч их, дээд сургуульд...

 • 2014-05-13
 • |
 • 0 сэтгэгдэл

Орчин үеийн шинжлэх ухааны ололт амжилтууд нь анагаах ухааны салбарт шинэ боломжуудыг нээж байна. Эн...

 • 2014-04-21
 • |
 • 0 сэтгэгдэл