2018-08-27 06:36:41 Монгол Улс дахь гэмт хэргийн цагаан ном-2017 хэлэлцүүлэг боллоо.
Нэвтрэх

Санал хүсэлт

Орчин үеийн шинжлэх ухааны ололт амжилтууд нь анагаах ухааны салбарт шинэ боломжуудыг нээж байна. Эн...

 • 2014-04-21
 • |
 • 0 сэтгэгдэл

Б.ГАЛБАДРАХ-Татварын ерөнхий газрын Татварын улсын ахлах байцаагч С.ТӨГСЖАРГАЛ-Татварын улсын байца...

 • 2014-04-15
 • |
 • 0 сэтгэгдэл

Өнөө үед  үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт явдал, түүний дотор мөнгө угаах гэмт хэрэ...

 • 2014-04-14
 • |
 • 0 сэтгэгдэл

Гэмт үйлдлийн үр дүнд үүссэн бүхий л өөрчлөлт болох мөр бүр гэмт хэрэг илрүүлэх, гэмт этгээд, холбог...

 • 2014-03-25
 • |
 • 0 сэтгэгдэл

Гэмт хэргийг мөрдөх шинжлэх ухааны өсөлт хөгжил болон түүнийг хууль зүйн систем хүлээн зөвшөөрөх нь...

 • 2014-03-20
 • |
 • 0 сэтгэгдэл
Нэвтрэх