2018-08-27 06:36:41 Монгол Улс дахь гэмт хэргийн цагаан ном-2017 хэлэлцүүлэг боллоо.
Нэвтрэх

Санал хүсэлт

НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблей нь жил бүрийн 11 дүгээр сарын 2-ны өдрийг “Сэтгүүлчдийн эсрэг гэмт хэ...

 • 2014-10-27
 • |
 • 0 сэтгэгдэл

Жирийн иргэд шүүх гэхээр шүүгчид болон түүний туслах ажилтнууд ер нь шүүхэд хамааралтай бүхнийг ойлг...

 • 2014-06-13
 • |
 • 0 сэтгэгдэл

  Тус Холбооны Судалгааны баг нь Сонгинохайрхан дүүргийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлы...

 • 2014-05-21
 • |
 • 0 сэтгэгдэл

Нийслэлийн хүн амын ачааллыг дээрх суурин хүн амын тоон үзүүлэлтээр үзэж болох ч их, дээд сургуульд...

 • 2014-05-13
 • |
 • 0 сэтгэгдэл
Нэвтрэх