2019-01-16 04:25:17 Эссэ бичлэгийн уралдаанд ирүүлсэн бүтээлүүд
Нэвтрэх

Санал хүсэлт

2002 оны шинэ Эрүүгийн хуульд хүний эрхийг дээдлэх, түүний хэрэгжих баталгааг хангах, эрх зүйн зөрчи...

 • 2015-11-09
 • |
 • 0 сэтгэгдэл

Монгол Улсын хэмжээнд 2015 оны байдлаар төвлөрсөн хорих анги 25, үүнээс гяндан 1, онцгой дэглэмтэй 1...

 • 2015-11-05
 • |
 • 0 сэтгэгдэл

Шинэчлэлийн Засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа хууль сахиулах салбарын эрх зүйн шинэчлэлийн ажлын хүр...

 • 2015-11-04
 • |
 • 0 сэтгэгдэл

НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблей нь жил бүрийн 11 дүгээр сарын 2-ны өдрийг “Сэтгүүлчдийн эсрэг гэмт хэ...

 • 2014-10-27
 • |
 • 0 сэтгэгдэл