2018-08-27 06:36:41 Монгол Улс дахь гэмт хэргийн цагаан ном-2017 хэлэлцүүлэг боллоо.
Нэвтрэх

Санал хүсэлт

Удиртгал Манай улсад хар тамхи, мансууруулах бодис байнга хэрэглэгч, донтогчдын давхаргабий болсон,...

 • 2015-11-13
 • |
 • 0 сэтгэгдэл

2002 оны шинэ Эрүүгийн хуульд хүний эрхийг дээдлэх, түүний хэрэгжих баталгааг хангах, эрх зүйн зөрчи...

 • 2015-11-09
 • |
 • 0 сэтгэгдэл

Монгол Улсын хэмжээнд 2015 оны байдлаар төвлөрсөн хорих анги 25, үүнээс гяндан 1, онцгой дэглэмтэй 1...

 • 2015-11-05
 • |
 • 0 сэтгэгдэл

Шинэчлэлийн Засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа хууль сахиулах салбарын эрх зүйн шинэчлэлийн ажлын хүр...

 • 2015-11-04
 • |
 • 0 сэтгэгдэл
Нэвтрэх