2018-10-22 09:15:50 Эссэ бичлэгийн уралдаан зарлагдлаа.
Нэвтрэх

Санал хүсэлт

Дэлгэрэнгүйг www.criminology.mn сайтын англи хувилбараас уншина уу?

 • 2015-11-30
 • |
 • 0 сэтгэгдэл

Удиртгал Манай улсад хар тамхи, мансууруулах бодис байнга хэрэглэгч, донтогчдын давхаргабий болсон,...

 • 2015-11-13
 • |
 • 0 сэтгэгдэл

2002 оны шинэ Эрүүгийн хуульд хүний эрхийг дээдлэх, түүний хэрэгжих баталгааг хангах, эрх зүйн зөрчи...

 • 2015-11-09
 • |
 • 0 сэтгэгдэл

Монгол Улсын хэмжээнд 2015 оны байдлаар төвлөрсөн хорих анги 25, үүнээс гяндан 1, онцгой дэглэмтэй 1...

 • 2015-11-05
 • |
 • 0 сэтгэгдэл

Шинэчлэлийн Засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа хууль сахиулах салбарын эрх зүйн шинэчлэлийн ажлын хүр...

 • 2015-11-04
 • |
 • 0 сэтгэгдэл
Нэвтрэх