2019-01-16 04:25:17 Эссэ бичлэгийн уралдаанд ирүүлсэн бүтээлүүд
Нэвтрэх

Санал хүсэлт

Төсөл МОНГОЛ УЛСЫН ГЭМТ ХЭРГИЙН ТУХАЙХУУЛЬ ЕРӨНХИЙ АНГИ Нэгдүгээр БҮЛЭГ. ХУУЛИЙН нэр томьёо, ЗАРЧ...

 • 2013-03-27
 • |
 • 0 сэтгэгдэл

Энэ судалгааны ажлыг Цагдаа судлалын төвөөс ЦЕГ-ын Хуулийн хэлтэстэй хамтран гүйцэтгэсэний зэрэгцээ...

 • 2013-03-26
 • |
 • 0 сэтгэгдэл

 ТА МАНАЙ САЙТААС МЭДЭЭЛЭЛ АВЧ БАЙГАА БОЛ ЭХ СУРВАЛЖАА ДУРЬДАНА УУ Аливаа судалгааг явуулахад...

 • 2013-03-12
 • |
 • 0 сэтгэгдэл

 Гэмт явдалтай тэмцэх талаар явуулж буй төрийн бодлого, үйл ажиллагаа 1.Монгол Улсын засгийн г...

 • 2013-03-09
 • |
 • 0 сэтгэгдэл

Өмнөх үг. Сэтгүүлийн эрхлэгч  доктор (Ph.D) Д.Зүмбэрэллхам. Криминологийн онол, практиктийн...

 • 2013-03-09
 • |
 • 0 сэтгэгдэл