Мэдээ - Криминологи
2019-01-16 04:25:17 Эссэ бичлэгийн уралдаанд ирүүлсэн бүтээлүүд

Эссэ бичлэгийн уралдаанд ирүүлсэн бүтээлүүд
"Монгол Улс дахь гэмт хэргийн цагаан ном-2017" бүтээл хэвлэгдэн гарлаа...
"Монгол Улс дахь гэмт хэргийн цагаан ном-2017" төслийн багийн арга зүй...
Нэвтрэх

Санал хүсэлт

Facebook

Instagram